Cybermarketing - web marketing solutions

Ghid util pentru contestarea amenzilor auto pentru soferii depistati de radar

Asculta colinde

[1] am primit amenda acasa ; ce fac acum ?
In primul rand trebuie sa va asigurati ca toate datele dvs. sunt completate cu exactitate; daca datele personale precum nume/prenume, numar de circulatie, CI, descrierea contraventiei, incadrarea ei in drept, sunt incomplete sau incorecte , acestea constituie motive de anulare a amenzii aplicate;
art. 16 din OG 2/2001 - "Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea". Verificati daca procesul-verbal primit de dvs. contine TOATE aceste date!
Apoi trebuie sa verificati data la care a fost aplicata sanctiunea si sa incercati sa va aduceti aminte cat mai multe detalii.
"Art. 17
Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiude instanta".

Verificati daca procesul-verbal constatator al amenzii v-a fost trimis in termen de maxim 30 de zile de la data aplicarii acesteia [ adica de la data intocmirii procesului-verbal de amenda ] pentru ca, daca Politia v-a trimis amenda cu depasirea acestui termen, amenda este lovita de nulitate si este desfiintabila in gata judecatorilor, conform art. 25, alineatul [2] din OG 2/2001 - Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia.
Prin legea 352/2006 s-au adus completari Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Astfel, legea a adus modificari importante in privinta regimului juridic al prestarii unei activităţi în folosul comunităţii. Initial, aceasta era stabilită numai prin lege şi numai pe o durată ce nu poate depăşi 300 de ore. Sancţiunea prevăzută mai sus se stabileşte alternativ cu amenda .
Procedura aplicarii pedepsei prestarii unei activitati in folosul comunitatii. În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii [ nu a contestat in termenul legal la instanta, amenda primita ] şi nu există posibilitatea executării silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanţa de judecată pe a cărei rază teritorială s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii. [ asadar mai aveti un termen de 30 de zile in care puteti plati amenda ] În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termenul de mai sus, instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, cu acordul acestuia. Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă recursului.
Noua lege completeaza si procedura executarii sancţiunii amenzii contravenţionale.
În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din amendă care a fost achitată.
În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda în termenul prevăzut mai sus, instanţa procedează, dacă există acordul expres al acestuia, la înlocuirea amenzii cu sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore. Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii este supusă recursului. Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către serviciul de executări civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile specializate din primării.

[2] odata ce am contestat amenda, aplicarea sanctiunii se suspenda
Este important sa cunoasteti faptul ca, in acord cu dispozitiile OG2 /2001 , daca contravenientul contesta amenda rutiera, aplicarea sanctiunilor pecuniare inclusiv a celor adiacente, asa cum este de exemplu penalizarea cu puncte a soferilor, se suspenda de drept, astfel incat , Politia de exemplu nu poate sa va retina permisul, talonul, etc. pana ce nu se va finaliza solutionarea procesului. Asa ca, merita sa contestati amenzile de circulatie.
Art. 32
(1) Plangerea insotita de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens.
(2) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata judecatoriei in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.
(3) Plangerea suspenda executarea".


[2] ma decid sa contest amenda; ce motive trebuie sa invoc in plangerea contraventionala
Ei bine, daca v-ati decis sa contestati amenda, trebuie sa stiti ca o puteti face in termen de 15 zile de la data la care ati primit acasa amenda, sub sanctiunea decaderii din posibilitatea de a mai cere Justitiei anularea amenzii.
Art. 31 din OG 2/ 2001 privind regimul contraventiilor
(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia".
Atentie la faptul ca trebuie sa aveti grija sa depuneti plangerea contraventionala in termenul de 15 zile de la primirea ei, altfel sunteti bun de plata
Art. 37 din OG 2/2001 privind regimul contraventiilor
Procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art. 31, precum si hotararea judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
Daca ati avut in masina langa dvs. persoane care va pot deveni martori in proces, care sa sustina faptul ca inregistrarea operata pe camera de supraveghere si care a constituit baza aplicarii amenzii, nu este conforma cu realitatea, atunci ei vor trebui sa dea niste declaratii scrise in care sa va sustina punctul de vedere, iar acestea ar fi bine sa fie certificate de catre un avocat pentru a le depune la instanta odata cu plangerea contraventionala.


Iata ce puncte trebuie atinse de dvs. in plangerea contraventionala cand contestati amenda de circulatie primita prin intermediul camerelor de supraveghere rutiera :

[1] faptul ca, amenzile rutiere aplicate prin camerele de supraveghere rutiera, sunt ilegale si procesele-verbale de amenda lovite de nulitate absoluta, pentru ca, ele incalca dreptul contravenientului de a inscrie obiectiuni cf. art. 16, alineatul (7) din OG 2 /2001 privind regimul contraventiilor care spune : " In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal ". Intr-adevar, camerele de supraveghere au fost montate insa , Politia nu si-a pus problema faptului ca, cel amendat nu are cum sa inscrie obiectiuni in procesul-verbal inainte de inchiderea acestuia prin semnatura agentului constatator, pentru ca amendatul pur si simplu in acest caz primeste amenda acasa, incalcandu-i-se acest drept , de a inscrie obiectiuni in procesul-verbal.
[2] instanta de judecata sa oblige Politia sa spuna care este numele firmeie care a instalat camerele de supraveghere ;
[3] instanta ade judecata sa oblige Politia sa spuna cand au fost ultima data verificate metrologic aceste camere
[4] instanta de judecata sa oblige Politia sa spuna daca contractul de atribuire a contractului de instalare a camerelor de supraveghere s-a facut in urma unei licitatii publice cu selectie de oferte conform ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.OUG 34/19.04.2006
privind achiziţiile publice, aprobata prin legea 201 /2002
[5] instanta de judecata sa ceara introducerea in cauza a firmei care a montat camerele si sa o oblige in solidar cu Politia , sa depuna la dosarul cauzei dovada existentei autorizatiei de constructie si amplasare a camerei
[6] instanta de judecata sa ceara firmei care a montat camerele de supraveghere in solidar cu Politia sa comunice instantei cota procentuala care-i revine din cuantumul amenzilor incasate de la soferi
[7] sa cereti instantei de judecata sa oblige Politia Rutiera si firma care a montat camerele de supraveghere, sa depuna in instanta dovada faptului ACESTEA RESPECTA LEGEA DATELOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 677 /2001.
Intrucat firmele care le-au montat nu au obtinut si autorizarea ANSPDC pentru prelucrarea datelor cu caracter personal al miilor de soferi amendati sau doar urmariti pe camere, toate datele inregistrate si procesate de acestea sunt ILEGALE si pot fi anulate in Justitie, pentru ca acelor soferi ale caror date sunt prelucrate li se incalca dreptul la protectia datelor cu caracter personal. Va dati seama ca problema este grava pentru ca prin aceste camere se exercita si un control, se poate urmari o masina , deplasarea acesteia, se fac poze [ imi aduc aminte de un proces in Iowa in care Politia a platit daune de 100000 de euro unui individ amendat pentru depasirea vitezei, care la proces, cand politia a adus pozele, s-a dovedit ca era in masina cu amanta, iar sotia a intentat imediat divort din aceasta cauza ]
Asadar, trebuie sa cereti in Justitie cand contestati o amenda primita pe camera de supraveghere , ca Politia si firma care a montat camera respectiva, sa depuna in instanta copia autorizatiei primita conform legii 677/ 2001 de la Autoritatea Pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, referitor la camera de supraveghere in cauza

Iata in plus elemente pe care va puteti intemeia contestatiile [ newsiasi]

[3] Ce sa contestati la radar/ camerele de supraveghere?


Una din probele Politiei ce par infailibile este cea legata de radar/ camera de supraveghere . Experienta arata insa ca lucrurile nu stau chiar asa. De exemplu, masuratorile cu radare nu pot fi folosite ca probe in instanta daca fotografiile au fost facute in conditii de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna si, ca urmare, culoarea masinii, numarul sau soferul acesteia nu pot fi determinate absolut fara dubiu.
Acelasi lucru daca aparatul este unul de tip stationar si inregistrarea este facuta in miscare, neregula care se intimpla frecvent, sau daca in momentul inregistrarii exista simultan mai multe masini, iar autoturismul vizat nu poate fi clar evidentiat in fotografia-proba: numar, culoare, sofer.Atentie ca fata soferului trebuie sa fie identificabila fara dubiu, pentru ca in cazul masinilor de firma, acestea sunt conduse chiar in aceeasi zi de mai multe persoane din cadrul companiei respective; Iar sanctiunea se aplica soferului nu masinii ori firmei asa ca el trebuie identificat fara dubiu.
In plus, pe fotografie sau film trebuie sa apara obligatoriu data si ora la care a fost efectuata masuratoarea, valoarea vitezei, sensul in care s-a deplasat masina si faptul ca a fost efectuata anterior auto-testarea radarului / camerei de supraveghere(un test care se face ca exercitiu, cu prima masina care trece).
Potrivit site-ului specializat https://www.amenda.ro/, autotestarea face sa nu fie valabila o inregistrare radar luata cu aparatul pornit chiar atunci, asa cum se pare ca procedeaza unii politisti. Acestia stau cu radarul inchis, pentru a nu fi depistati de detectoarele soferilor, si-l pornesc brusc la aparitia unei masini ce pare a avea viteza superioara. Asadar, in acest caz autotestarea nu a avut loc, iar daca un sofer constata ca poza lui are pe ecran litera "T", inseamna ca aceasta este autotestare, adica este prima poza de la pornirea aparatului, deci nu poate fi proba.

In plus, in imaginea radar trebuie sa se vada clar numarul de inmatriculare al masinii vizate de politisti. Sint intr-adevar radare ori camere care nu functioneaza in anumite conditii meteo nefavorabile . In astfel de cazuri sint folosite nu pentru a avea probe in cazul unei contestatii, ci pentru ca exista multe masini dotate cu detectoare radar.
Echipajul de Politie care efectueaza controale cu radare trebuie sa aiba in permanenta asupra lui certificatul de omologare al radarului, buletinul de verificare metrologica - in termen de valabilitate de 12 luni, si autorizatia de operator radar, pentru agentul care intocmeste procesul verbal. Lipsa oricarui din aceste documente poate fi trecuta in procesul verbal la rubrica "alte mentiuni" si atrage nulitatea amenzii, daca este contestata in instanta.
Atentie, insa: echipajul de Politie nu este obligat sa arate soferului fotografia - proba. In cazul aparatelor cu inregistrare video, acestea sint pornite la intrarea in serviciu si oprite la intoarcere. Politistul nu are voie sa intrerupa sau sa deruleze inregistrarea, indiferent ca este vorba de radar sau de camera de supraveghere. In cazul celorlalte aparate, fotografiile sint realizate pe film clasic, care apoi sint developate. Agentul de politie nu are cum si nu este obligat sa prezinte fotografia decit in instanta, in cazul in care procesul verbal este contestat de catre sofer",
Radarele au o functie de autotestare care se face automat la fiecare pornire a aparatului. In timpul testarii, in coltul din stinga jos a inregistrarii video sau foto apare litera "T". Fotografiile astfel marcate nu pot fi folosite de Politie ca probe in instanta, pentru ca aparatul nu era reglat in momentul folosirii. Aparatele radar de tip stationar nu pot fi amplasate in apropierea surselor puternice de radiatii electromagnetice (stilp de radio, televiziune, telefonie mobila sau retea de inalta tensiune) si care pot sa influenteze fidelitatea redarii acestora.

[4] Cine aplica amenda contraventionala ?

Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face numai de catre "agenti constatatori" adica de politisti. In cazul amenzilor rutiere, singurii agenti constatatori sunt, politistii de la Brigada de Politie Rutiera.
In cazul amenzilor date de camerele de supraveghere, verificati ca amenda sa fi fost semnata de catre un politist care trebuie sa isi indice functie si gradul. Politistul care v-a oprit in trafic are, pe linga drepturi, si o serie de obligatii.
Astfel, in momentul in care sinteti tras "pe dreapta", agentul de la Rutiera trebuie sa vina in dreptul portierei soferului, sa salute, sa se prezinte (grad profesional, nume si unitatea de politie din care face parte) si sa ceara pe un ton politicos documentele (actul de identitate, permisul de conducere, atestatul profesional - daca este cazul, talonul masinii si asigurarea RCA). Toate actele trebuie prezentate in original. Lipsa unuia se sanctioneaza cu avertisment sau amenda. In cazul in care nu aveti actele la dumneavoastra, agentul poate face verificarea prin statie in baza de date.
Politistul trebuie sa ii comunice soferului motivul opririi si abaterea comisa , incadrarea in drept a faptei sale, precum si faptul ca trebuie sa ramina in masina pina la completarea actelor de constatare. La finalul controlului, agentul Politiei Rutiere trebuie sa returneze toate documentele (in cazul in care nu s-a retinut vreunul la constatarea abaterii) si sa ii spuna soferului ca are dreptul de a face mentiuni sau sa inscrie obiectiuni in procesul verbal, precum si termenul in care procesul verbal poate fi contestat.


Asculta colinde


[5] motive principale pentru care sunt admise plangerile contraventionale ale soferilor

Motivele sint selectate din hotariri judecatoresti, iar statistica este facuta la nivel national:

- neprezentarea probei radar in instanta;

- politistul nu mentioneaza distanta de indicatorul care interzice oprirea / stationarea si nu mentioneaza numarul casei in fata careia a fost oprita masina;

- nementionarea motivelor care au dus la intocmirea unui proces verbal sau care nu contine datele cerute de lege;

- nu sint mentionate obiectiunile contravenientului;

- lipsa semnaturii agentului constatator;

- lipsa mentiunilor cu privire la numele si functia agentului constatator;

- stabilirea amenzii in suma totala, fara sa indice sanctiunea aplicata pentru fiecare din contraventile stabilite.

- neconfirmarea in instanta a faptului ca a existat sau s-a savarsit o abaterele de la normele rutiere de catre soferul sanctionat

- lipsa verificarii metrologice actualizate a radarului sau camerei de supraveghere

- primirea de catre persoana amendata, a procesului-verbal al amenzii dupa termenul de 30 de zile de la data aplicarii acesteia

SURSA: www.urbaniulian.ro

Contact

Pentru intrebari referitoare la acest site, contactati adiministratorul. Multumesc..

cyberon.webnode@gmail.com

Bucuresti, Romania

+40.03145673452

Search site

Poll

Ati auzit de cybermarketing ?

© 2012 infocybermarketing.com. Toate drepturile rezervate.

Make a free websiteWebnode